Skráðu þig til að fá 10 hugmyndir af góðum og einföldum millimáltíðum

Því miður þá gekk þetta ekki. Prófaðu aftur á morgun

Snilld, við sendum þér ýmistlegt skemmtilegt í framtíðinni

Skilmálar

FitSuccess er rekið af K&M ehf., kt. 711011-1020.
Vinsamlegast lesið yfir allan samninginn áður en þjónustan er tekin í gagnið.
Með skráningu í þjónustuna, samþykkir þú þessa skilmála.

 

Almennt

 • Notandi skuldbindur sig til að skrá inn allar upplýsingar um sig sem réttastar og sannastar. FitSuccess hefur einungis tiltækar upplýsingar frá notanda við gerð æfinga- og matarplana og því er mikilvægt að greina frá heilsufarsvandamálum, fæðuóþoli eða lyfjanotkun. FitSuccess er hvorki heilbrigðisþjónusta né hefur sérþekkingu til að greina eða meðhöndla sjúkdóma af neinu tagi og upplýsingarnar og ráðleggingarnar á þessari vefsíðu koma ekki í stað ráðlegginga frá lækni eða læknismeðferðar. Notandi skuldbindur sig því til að nýta þjálfunina á eigin ábyrgð og FitSuccess tekur ekki ábyrgð á meiðslum, mistökum eða öðru því er kann að leiða til skaðabótaskyldu eða refsiskyldu.

 

 • Með því að hefja þjálfun hjá FitSuccess skuldbindur notandi sig til að stunda enga afritun eða dreifingu á efni frá okkur án skriflegs samþykkis. Með "efni frá okkur" á FitSuccess við; öll æfingaplön, matarplön, allar skriflegar upplýsingar á læstu svæði notanda, ss. lestrarefni á fróðleikssíðu, uppskriftir og æfingasafn, sem og allar persónulegar ráðleggingar sem berast bæði í tölvupósti og á læstu svæði notanda.

 

 • Notandi ber sjálfur ábyrgð að enginn komist yfir notandanafn hans og lykilorð. Einnig ber hann ábyrgð á að uppfæra upplýsingar sínar sjálfur.
 •  Notandi skuldbindur sig til að gefa upp réttar persónuupplýsingar og greiðsluupplýsingar og samþykkir fulla ábyrgð fyrir greiðslum.
 •  Notandi skuldbindur sig til að nota ekki vefþjónustuna á þann hátt sem gæti sett verulegt álag á netþjóna okkar eða skaðað hana með vírusum.
 •  Notanda ber að sýna háttvísi við starfsfólk okkar og virða einkalíf þess.
 •  FitSuccess áskilur sér rétt til að loka fyrir aðgang notanda um leið og hann verði vís að skilmáli þessi sé brotinn.
 •  FitSuccess skuldbindur sig til að fara með allar upplýsingar frá notanda sem trúnaðarmál og heitir að birta engin gögn, eins og t.d. árangursmyndir án afgerandi leyfis notanda.

 

Áskrift

 • Allir samningar framlengjast sjálfkrafa ef þeim er ekki sagt upp með mánaða fyrirvara.
 • Áskrifendur geta valið um tvær greiðsluleiðir: boðgreiðslur sem skuldfærast af kreditkorti eða Netgíró greiðslur.
 • Takist skuldfærslan ekki um mánaðarmót fyrir mánaðargjaldinu lokast á aðganginn þinn. Skuldfærsla er reynd aftur til mánaðarmóta. Ekki er opnað á aðgang fyrr enn skuldfærsla tekst.
 • Áskrifandi er ábyrgur fyrir því greiðslur fyrir áskriftartíma skuldfærist.

 

Uppsögn

 •  Viðskiptavini er gert ljóst að þegar keypt er áskrift er ekki hægt að frysta aðgang eða stöðva þjálfun á meðan á áskrift stendur. Ef um veikindi eða slys er að ræða skal framvísa vottorði og er hvert mál skoðað og metið út frá aðstæðum.
 • Uppsögn tekur aldrei gildi fyrr en að binditíma loknum.
 • Hægt er að segja upp samningi hvenær sem er á binditímanum og tekur uppsögn þá gildi að binditíma loknum.

 

Fyrirvarar og ábyrgð

 • FitSuccess ber hvorki ábyrgð á tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á mínum síðum FitSuccess né tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma.
 • Notanda er kunnugt um að það að senda myndir sem og viðvæmar persónuupplýsingar í gegnum netið er áhættusamt í eðli sínu.
 • FitSuccess ber ekki ábyrgð á tjóni sem hljótast kann af hvers konar utanaðkomandi misnotkun á þeim upplýsingum sem fara milli þjónustuveitanda og notanda, svo sem ef þriðji aðili brýtur sér leið að þeim upplýsingum, hvort sem er í gegnum tölvukerfi þjónustuveitanda og/eða notanda.
 • FitSuccess ber ekki ábyrgð á tjóni sem hlýst af vanþekkingu, misskilningi eða misnotkun þjónustuveitanda og/eða notanda eða annars aðila með eða án umboðs notanda.

Höfundaréttur

 • Allt efni á þessari vefsíðu er verndað af ákvæðum höfundalaga. Það er sett hér til þess að unnt sé að lesa það af skjá . Sérhver eintakagerð eða dreifing efnisins þess utan er óheimil nema til komi samkomulag við FitSuccess, sérstök lagaheimild eða samningur við Fjölís, samtök rétthafa höfundaréttar.
  Notkun, sem brýtur í bága við lög eða samninga, getur haft bóta- og refsiábyrgð í för með sér.